kanjermutsen-300x98

Kanjermutsen… Wat houdt dit goede doel in?

Jaarlijks krijgen ongeveer 550 kinderen tussen 0 en 18 jaar in Nederland de diagnose kanker. De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker zet zich in voor deze gezinnen.
Terwijl KIKA zich inzet voor onderzoek naar kinderkanker, steunt de VOKK (groot)ouders, kinderen met kanker, kinderen genezen van kanker, broers en zussen (ook van overleden kinderen). Er zijn verschillende projecten binnen de VOKK.

Een van de belangrijkste en bekendste projecten is de Kanjerketting. Een beloningssysteem voor kinderen van 0-18 jaar met kanker. Bij ieder onderdeel van de behandeling krijgt het kind een kraal.
Elke kraal heeft een eigen betekenis. Zo is er een kraal voor chemokuur, haaruitval, voor bloedprikken, stamceltransplantatie en nog veel meer. Al deze kralen samen vormen een ketting.
Een persoonlijk ketting die de strijd tegen kanker uitbeeld.
De kanjerketting is een beloningssysteem, maar tevens ook een herinnering voor later, of als het kind is overleden. De ketting helpt om te laten zien wat het kind mee maakt.

Een ander project is het maatjesproject. Een kind met kanker wordt gekoppeld aan een jongere die genezen is van kanker. Samen doen ze leuke dingen en kunnen ze van elkaar leren. Voor een ziek kind kan een maatje erg steunen, omdat die weet wat het kind meemaakt.

logo vokkDe VOKK organiseert ook veel lotgenoten bijeenkomsten, zoals symposia, ontmoetingsdagen, inloop spreekuren en lotgenotenkampen in 3 verschillende leeftijdscategorieën.

Werkgroepen binnen de VOKK verbeteren de informatie voor ouders en kinderen met verschillende diagnosen kanker. Zo is er een informatie lesbox voor scholen die een ziek kind in de klas hebben.
Tegenwoordig komt het Princes Maxima Centrum voor Kinderoncologie veel in het nieuws. De VOKK levert hier een belangrijke bijdrage aan. Samen met de duizenden leden wordt gekeken wat de VOKK binnen het ziekenhuis kan bieden en hoe dit er dan uit moet zien.

Kortom: de VOKK doet enorm veel om de toekomst voor kinderen met kanker en hun omgeving te verbeteren. Neem voor een uitgebreid overzicht een kijkje op de eigen site van de VOKK. Daar kan je meer informatie vinden over de verschillende projecten waar de VOKK zich mee bezig houd.

Wilt u deze winter ook een lekker warm hoofd door het dragen van een kanjermuts en tegelijkertijd een fantastische stichting steunen?

Plaats uw bestelling op: www.kanjermutsen.nl

Fabiënne Kanjermutsen